90°-LÅSSYSTEM Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2008
och EN14001:2004 genom BSI.
Produkterna uppfyller RoHS-direktivet.
 Ladda hem PDF

Låsenhet: Sida 2-315c.
Handtag: Sida 2-315d.
Rullregel: Sida 2-315e.
Tillval, dörrens insida: Sida 2-315f.
 
HUR DU BYGGER DITT KLIMA-FLEX 2 (K2) - LÅSSYSTEM
Utåtgående dörr:
1) Välj låsenhet för att passa tjockleken på din utåtgående dörr: Sida 2-315c.
2) Välj handtag: Sida 2-315d.
3) Välj rullregel: Sida 2-315e.
4) Välj ev. tillval för dörrens insida: Se sid. 2-315f för parallellkopplingslänk, säkerhetsspärr eller säkerhetshandtag. Se sid. 2-315d för vanliga handtag även lämpliga för insidesmontage.

Inåtgående dörr:
1) Välj låsenhet som passar den inåtgående dörrens tjocklek: Sida 2-315c.
2) Välj handtag: Sida 2-315d.
3) Välj ev. handtag för dörrens insida: Reguljärt handtag för insidesmontage, sid 2-315d. Säkerhetshandtag sid. 2-315f.
General request
Reguest for more info about products on this page
Name
Email
Phone or Cell Phone Number
Country:
Message